Missie

Wij maken websites om het leven van mensen beter te maken. Wij helpen organisaties en hun klanten bij het bereiken van hun doelen en het najagen van hun dromen door het bieden van inspirerende, menselijke en authentieke online ervaringen die niet hinderend maar juist stimulerend zijn.

Brandstof voor onze passie

De liefde voor het ontwerpen en creƫren van bruikbare en betekenisvolle ervaringen en interfaces wordt voortgedreven door onze passie een positieve impact op mens en omgeving te hebben.

Het onvoorstelbare is mogelijk

Ieder nieuw project begint met een wit papier. Vanuit dat nulpunt, zonder vooroordeel, zonder verwachting en zonder reserve proberen we een antwoord te vinden op de voorliggende vraag. Voordat het bouwen en ontwerpen begint moeten eerst de bestaande patronen en sjablonen losgelaten worden. Zo ontstaat de ruimte voor het nieuwe en nog onvoorstelbare.

Werken vanuit onbegrensde nieuwsgierigheid

Overal stoot de mens op zijn omgeving. De kunst is deze interacties en ervaringen comfortabel, plezierig en zinvol te maken. Met observeren, vragen stellen, onderzoeken, klooien, uit de tent lokken, schetsen, lezen, vergelijken, afbreken, associëren, combineren en ontdekken zoeken we onze weg naar nieuwe mogelijkheden en antwoorden.

Excelleer in ieder onderdeel

Onze diepste wens is het maken van een product dat het leven beter maakt. Pas in het doen leiden mooie intenties tot goede resultaten. Met volledige inzet, geestelijke en lichamelijk inspanning, het gebruik van slimme tools en technieken en aandacht voor de details leveren we werk waar we trots op zijn en waar we 100% achter staan. We nemen de verantwoordelijkheid ten aanzien van klanten, de eindgebruiker en onszelf.

Geen begrenzing aan kwaliteit

We leven tegenwoordig in een tijd van kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen in dienst van winstmaximalisatie. Hierdoor staat de ambachtelijke kwaliteit onder druk en wordt middelmatigheid de norm. Voor de digitale producten en ervaringen die we met liefde en passie ontwerpen zullen we altijd vechten voor de hoogst haalbare kwaliteit.

Goede relaties op basis van wederzijds vertrouwen

Ontwerpen gaat uiteindelijk over menselijke relaties en interacties. Het meebouwen aan en ontwerpen van een levend organisme, dat is in onze ogen het werk dat gedaan moet worden. Opdrachtgever, opdrachtnemer en eindgebruiker gaan gewild of ongewild een relatie aan met elkaar. Als de wederzijdse betrokkenheid, het vertrouwen en de samenwerking toenemen, heeft dit een exponentieel toenemende positieve invloed op het resultaat.

De mens staat centraal

Ons uitgangspunt is dat technologie een middel is en geen doel. De techniek mag geen hindernis zijn maar maakt juist iets mogelijk: het kopen van een product, het geven van informatie of het nemen van een beslissing. De interface is dan geen sta-in-de-weg maar een schakel tussen een menselijke behoefte en de vervulling daarvan.