Ontwerp principes

Hoe beoordeel je een ontwerp beslissing? Hoe zorg je voor samenhang binnen een project? En is het mogelijk doorlopend hoge kwaliteit te leveren? Door te leven en werken volgens onderstaande ontwerp principes proberen we dat in elk geval te bereiken.

Ontwerp vanuit empathie

Het startpunt van ieder project is altijd het begrijpen van de behoeftes van de opdrachtgever en van de eindgebruiker. Het bevragen en onderzoeken van de omstandigheden en de specifieke problemen van alle betrokkenen zorgt voor een duidelijke focus.

Ontwerp zo min mogelijk

Het wegnemen van overbodige details en onnodige elementen totdat de essentie overblijft zorgt voor verdere focus op de gedefinieerde doelstellingen. Bij het ontwerpen van een interface is het van belang barrières weg te nemen zodat de gebruiker als vanzelf zijn doel bereikt. Het principe van de zero interface.

Ontwerp de details

De details bepalen het geheel. Het ontwerpen van digitale interfaces draait voor een groot deel om typografie. En typografie draait om details: kleine details met vaak een grote werking. Typografie bepaalt sfeer, leesbaarheid, begrip en algemeen beeld. De drie belangrijkste elementen:

  • Geschiktheid: is het ontwerp bruikbaar voor de gebruiker?
  • Degelijkheid: is het ontwerp nuttig, staat het in dienst van de doelstellingen?
  • Genoegen/plezier: heeft het ontwerp de x-factor, is het begeerlijk?

Ontwerp een dienst, niet een website

Een dienst helpt mensen iets te doen. Ontwerp een dienst die behoeftes van mensen vervult. Op die manier verbind je de digitale wereld met de echte wereld.